Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και το σώμα μας. Να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες του, την ιδιαιτερότητά του, τη μοναδικότητά του.

Το να προσπαθούμε να γίνουμε κάποιος άλλος και να εμμένουμε στη σύγκριση με τα ουτοπικά «πρότυπα» που μας προωθούν, μπορεί να μας οδηγήσει μόνο σε αισθήματα ανασφάλειας και κατωτερότητας (που κακά τα ψέμματα, σε αυτό βασίζεται ολόκληρη η «βιομηχανία ομορφιάς»). Και οποιαδήποτε προσπάθεια ξεκινάει από θέση κατωτερότητας και ανασφάλειας, είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Μόνο η αλλαγή που ξεκινάει από την αγάπη για τον εαυτό μας, μπορεί να έχει μόνιμα αποτελέσματα.